Huidige Coronamaatregelen – 10 november 2020

Hopelijk zijn jullie gespaard gebleven van het COVID virus en kunnen jullie al wat vinden in de nieuwe manier van werken online of in open lucht.

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, bieden tele- en online-consultaties een waardig alternatief. Teleconsultatie is nu de norm. Dit houdt in dat u cliënten/patiënten enkel nog fysiek mag blijven zien ingeval aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • Het gaat om een cliënt/patiënt waarvoor een teleconsultatie of online alternatief niet mogelijk is;

  • Het gaat om een cliënt/patiënt van wie de begeleiding niet onderbroken kan worden omdat er anders decompensatie dreigt, waarvoor crisishulpverlening zal worden gezocht. Deze crisishulpverlening (mobiele teams, spoeddiensten, huisartsen,…) zijn reeds overbelast op dit moment, waardoor alles er moet worden aan gedaan om verdere overbelasting te voorkomen.

  • Het gaat om een cliënt/patiënt waar hygiënische maatregelen kunnen worden toegepast (patiënt is niet ziek, handen wassen, social distancing, vrije ruimte plannen tussen elk bezoek om te ventileren en te ontsmetten, enz.).

In alle andere gevallen, mogen er dus geen fysieke consultaties meer plaatsvinden. Om wachtlijsten te voorkomen zijn er andere alternatieven. Als hulpverleners moeten we ten allen tijde het goed voorbeeld proberen geven en de richtlijnen respecteren! We sommen ze hieronder nog even voor u op.

De social distancing regel blijft natuurlijk ten allen tijde verplicht. U draagt ten allen tijde een mondmasker. Er kan eventueel een scherm tussen uzelf en de cliënt geplaatst worden.  Als er voldoende afstand kan gewaarborgd worden, is het dragen van een mondmasker niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen om de risico’s zo laag mogelijk te houden. Het is ook aan te raden om de ruimte voldoende te ventileren en alles na iedere cliënt te ontsmetten.

Voor verplaatsingen van cliënten zijn er geen attesten nodig omdat niet-essentiële verplaatsingen deze keer ook niet verboden zijn.

Tijdens deze periode van (zelf) quarantaine in het kader van het coronavirus willen we graag het belang van online consultaties benadrukken. Online consultaties, in het bijzonder via videochat, zijn een haalbaar alternatief voor psychologische zorg en therapie.  Onderzoek toont aan dat online consultaties net iets minder optimaal zijn dan conventionele zorg, maar niettemin tot gelijkaardige resultaten kunnen leiden.

Enkele zaken zijn hierbij heel essentieel. We sommen ze hieronder even op.

  1. Bespreek de optie met je cliënt/patiënt, bij voorkeur over de telefoon. Het is natuurlijk makkelijker om online consultaties aan te vangen als je reeds een eerste contact had met je cliënt. Benadruk het belang om voorlopig beroep te doen op online consultaties.

  2. Zorg ervoor dat zowel jijzelf als je cliënt/patiënt zich in een afgezonderde en rustige ruimte bevinden en niet kunnen worden gestoord door anderen.

  3. Voorzie voldoende tijd voor eventuele technische problemen.

  4. Log uit na iedere sessie en zorg dat je besturingssysteem en applicaties up to date zijn.

  5. In geval van een inbreuk op de beveiliging van je toestel, informeer je patiënten en de politie en doe beroep op een IT-professional.

  6. Doe beroep op professionele tools: maak bij voorkeur geen gebruik van Messenger, WhatsApp, Skype maar kies voor de applicaties die hier aangeraden worden https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/task-force-data-technology-against-corona/nuttige-platformen-voor-een-raadpleging-zonder-fysiek-contact

  7. Raad je cliënt aan om na de sessie nog even te reflecteren over jullie gesprek vooraleer zich terug bij het gezin of andere mensen te begeven. Als jullie elkaar face-to-face zien, is er ook het transport tussen je consultruimte en de thuissituatie.

Overweeg misschien ook wandeltherapie of andere outdoor sessie.  Dit blijkt een waardig alternatief om toch het contact met je cliënt te behouden in de buitenlucht.

Hou het veilig en zorg goed voor jezelf.

Het BNVIP Bestuur

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord