CORONAVIRUS COVID-19: UPDATE VAN DE ADVIEZEN 18/03/2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 17/03/2020 nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen gaan in vanaf 18/03/2020 12.00 uur.

De basisregels met betrekking tot hygiëne blijven bestaan:  geen handen geven als je iemand begroet, afstand houden, thuisblijven als je ziek bent, regelmatig je handen wassen, contact tussen kinderen en ouderen vermijden,…

Daarnaast zullen er nu nog strengere, noodzakelijke maatregelen genomen worden. Voor alle info over de maatregelen die worden genomen door de overheid, verwijzen we graag naar https://www.info-coronavirus.be/nl/

Op basis van de laatste berichtgevingen adviseert  ABP-BVP haar leden om vanaf heden tot 5/4/2020:

alle psychotherapeutische consultaties enkel te organiseren via tele- en online interventies.

In zéér uitzonderlijke gevallen kan men overwegen om een cliënt nog te zien. Dit met als doel om de gezondheidszorg niet extra te belasten. De vragen die de therapeut zich hierbij steeds moet stellen zijn: moet ik deze cliënt op consultatie ontvangen om een psychische decompensatie te voorkomen? Kan dit worden opgevangen door een tele- of online interventie?

Bij dergelijke consultaties dienen de maatregelen betreffende de hygiëne zéér strikt te worden gevolgd en beperkt te worden in tijd.

Er bestaat momenteel geen inkomensgarantie vanuit de overheid voor zelfstandige zorgverleners.

Wel is er een premie voor zelfstandigen die moeten sluiten door de opgelegde maatregelen.

Hiervoor verwijzen we door naar de website van Unizo: https://www.unizo.be/corona