Zoals het een beroepsvereniging is voorgeschreven, vindt u hieronder de klachtenprocedure van de, door de FOD – Economie, erkende beroepsfederatie BNVIP vzw.

Deze klachtenprocedure kan worden aangewend ten aanzien van leden van de BNVIP vzw. Zowel cliënten, patiënten als andere leden hebben het recht, gebruik te maken van deze klachtenprocedure.

De BNVIP vzw neemt, als erkende beroepsfederatie, ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om klachten, ten aanzien van niet-BNVIP vzw leden, te registreren en te behandelen.

KLACHTENPROCEDURE – KLACHTENREGISTRATIE – KLACHTENBEHANDELING

De kwaliteitsmanager van de BNVIP vzw is verantwoordelijk voor de registratie, het toewijzen van een verantwoordelijke en het klassement van de klachten. De kwaliteitsmanager is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van de corrigerende maatregelen.

  • Werkwijze: Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden overgemaakt.
  • U vult onderstaand document in en u mailt het door naar mailadres aca@bnvip.eu
  • Documenten die bij de klacht horen (bv. e-mails, verslaggeving), worden in bijlage aan het formulier toegevoegd.
  • Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de klacht worden geagendeerd en worden besproken, in het kader van een ethische commissie.
  • De persoon die de klacht initieerde zal op de hoogte worden gebracht van de datum van de eerstvolgende vergadering.
  • De corrigerende maatregelen zullen in het verslag worden opgenomen en tevens in communicatie worden gebracht aan de persoon die de klacht initieerde.
  • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beslissen van onoplosbare klachten.

Download hier het document: BNVIP Klachten en Klachtenregistratie