De BNVIP vzw maakt u attent op het feit dat iedereen, die in aanmerking wil komen voor de wettelijke erkenning psychotherapie, zoals recent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, best lid is van een beroepsvereniging. Ook uw erkenning bij bv. de Christelijke Mutualiteit en een aansluiting bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vereist het lidmaatschap bij een beroepsvereniging.

De BNVIP vzw is een, door de FOD Economie, erkende nationale beroepsvereniging in sectorcommissie 13 – Medische en Paramedische Beroepen.