Enkele van de opvallendste kenmerken van de Integratieve Psychotherapie, zoals deze opgevat wordt door de BNVIP, zijn:

  • een verregaande integratie van psychotherapeutische, medisch-neurologische en psychofarmacologische dimensies
  • een humanistische visie zoals die door Rogers en Maslow een halve eeuw geleden ontwikkeld werd, en die aangetoond heeft dat er naast de echte neuropsychiatrische aandoeningen ook persoonlijkheids-groei-opportuniteiten bestaan, die eerder in aanmerking komen voor groeibevordering dan voor “therapie van pathologieën”
  • onze betrachting om niet enkel de psychotherapeutische methodes te integreren, maar ook de psychologische theorieën die er aan de basis van liggen
  • een rechtmatige plaats voor spiritualiteit
  • en ons streven om het fenomeen integratie niet enkel te zien als een methode om verspreide rijkdom aan inzichten samen te brengen, maar tevens als een wetenschappelijke methode die misschien beter geschikt voor alfa-wetenschappen dan de exact-wetenschappelijke methode.

De steeds meer aan belang winnende ‘Evidence-Based’ benadering in psychotherapie en geneeskunde wijst in dezelfde richting.