MASLOWPRIJS
Abraham-Maslow[1]

Vanaf het jaarlijks symposium 2012 willen wij op regelmatige basis, en in samenwerking met de A.I.H.P. vzw, een prijs uitreiken voor een creatief en verdienstelijk psychotherapeut of een persoon die een verdienstelijke inbreng heeft gedaan in het werkveld van de psychotherapie. Dit kan zowel iemand zijn uit Vlaanderen, als ver daarbuiten.
Deze prijs krijgt de naam van de “Maslowprijs”, verwijzend naar de veelzijdige en grensverleggende bijdragen van de Amerikaanse psychotherapeut Abraham Maslow (1908-1970), één der belangrijkste grondleggers van de humanistische, integratieve psychotherapie.

Voor een overzicht van alle Maslow-Prijs winnaars, bekijk de homepage van de AIHP vzw