De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP) is een professionele beroepsvereniging die zich als doel stelt om, zowel in België als in Nederland, maar ook in de rest van Europa, de ontwikkeling van de integratieve psychologie en psychotherapie te bevorderen; toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingsinstituten voor integratieve psychotherapeuten en aanverwante beroepen, en de beroepsbelangen van deze professionelen te verdedigen.

In 1978, dus vijf jaar vóór de oprichting van de Amerikaanse SEPI, werd in Gent, Vlaanderen, de Academie voor Integratieve Psychologie (AIP) opgericht, waarvan het opleidingsprogramma voor psychotherapeuten zich gaandeweg uitbreidde tot de duur van 4 jaar, in overeenstemming met de heersende normen. Er werden vanuit Gent ook opleidingen georganiseerd in Antwerpen, Brugge en Geel.

In 2000 werden zelfstandige afdelingen opgericht in Antwerpen-Zoersel en West-Vlaanderen-Koekelare en in 2013 tevens in Nederland. In 2014 werd de naam gewijzigd naar AIHP – Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie.

Op die manier is de AIHP het oudste en grootste opleidingsinstituut voor (integratieve) psychotherapeuten in Vlaanderen. In 1990 werd zij kortstondig de bezieler van de Belgian Society for Integrative Psychotherapy (BSIP), maar de tijd was nog niet rijp voor een dergelijke grootschalige koepel. Evenzeer bleek de oprichting van een Europese Vereniging voor Integratieve Psychologie (ESIP), samen met de Britse en de Italiaanse, toen nog niet haalbaar. Het duurde tot 1993 vóór de Brit Ken Evans de European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) oprichtte. In 2002 werd de Vlaamse Vereniging voor Integratieve Psychologie (VVIP) opgericht die na onze uitbreiding naar Nederland (2010) herdoopt werd tot Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie (BNVIP), en heden volwaardig lid is van:

  • de EAP – European Association Psychotherapy
  • de EAIP – European Asscociation Integrative Psychotherapy
  • de ABP-BVP – Association belge de Psychotherapie – Belgische Vereniging voor Psychotherapie
  • de FPHE-FHEP – Fédération belge des Psychothérapeutes Humanistes centrés sur la personne et Expérientiels (FPHE) – Belgische Federatie voor Humanistische, Experïentïele en Persoonsgerichte Psychotherapeuten
  • FOD-Economie – Nationaal Erkende Beroepsfederatie in Sectorcommissie 13 (medische – en paramedische beroepen) van de Hoge Raad van de Zelfstandigen
  • de NAP – Nederlandse Associatie Psychotherapie