De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie vzwwww.bnvip.eu

  • De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie vzw (BNVIP vzw) is een professionele vereniging die zich als doel stelt om, zowel in België als Nederland, maar ook in de rest van Europa de ontwikkeling van de integratieve psychologie en psychotherapie te bevorderen; toe te zien op de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingsinstituten voor integratieve psychotherapeuten en aanverwante beroepen; en de beroepsbelangen van deze professionelen te verdedigen.
  • In 1978, dus vijf jaar vóór de oprichting van de Amerikaanse SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), werd in Gent, Vlaanderen, de Academie voor Integratieve Psychologie (AIP) opgericht, waarvan het opleidingsprogramma voor psychotherapeuten zich gaandeweg uitbreidde tot de duur van 4 jaar, in overeenstemming met de heersende normen. Er werden vanuit Gent ook opleidingen georganiseerd in Antwerpen, Brugge en Geel. In 2000 werden zelfstandige afdelingen opgericht te Antwerpen (Zoersel) door Philippe Vrancken en te West-Vlaanderen (Koekelare) door Didier Vanhee. In 2010 werd de opleiding tevens georganiseerd in Nederland en in 2013 werd de afdeling Gent overgenomen door Tanja Buyst.
  • Op die manier is de AIP het oudste en grootste opleidingsinstituut voor (integratieve) psychotherapeuten in Vlaanderen. In 1990 werd zij kortstondig de bezieler van de Belgian Society for Integrative Psychotherapy (BSIP), maar de tijd was nog niet rijp voor een dergelijke grootschalige koepel. Evenzeer bleek de oprichting van een Europese Vereniging voor Integratieve Psychologie (ESIP), samen met de Britse en de Italiaanse, toen nog niet haalbaar. Het duurde tot in 1993 vóór de Brit Ken Evans de European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)  oprichtte. In 2002 werd de Vlaamse Vereniging voor Integratieve Psychologie (VVIP) opgericht die na onze uitbreiding naar Nederland (2010) herdoopt werd tot Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie en Psychotherapie vzw (BNVIP vzw). Heden zijn de BNVIP vzw en de AIP vzw volwaardig lid van de Association Belge de Psychotherapie-Belgische Vereniging voor Psychotherapie (ABP-BVP), de European Association Integrative Psychotherapy (EAIP) en de European Association Psychotherapy (EAP).
  • Enkele van de opvallendste kenmerken van de Integratieve Psychotherapie, zoals deze opgevat wordt door de BNVIP vzw, zijn:
  1. een verregaande integratie van psychotherapeutische, medisch-neurologische en psychofarmacologische dimensies
  2. een humanistische visie zoals die door Rogers en Maslow een halve eeuw geleden ontwikkeld werd, en die aangetoond heeft dat er naast de echte neuropsychiatrische aandoeningen ook persoonlijkheids-groei-opportuniteiten bestaan, die eerder in aanmerking komen voor groeibevordering dan voor “therapie van pathologieën”
  3. onze betrachting om niet enkel de psychotherapeutische methodes te integreren, maar ook de psychologische theorieën die er aan de basis van liggen
  4. een rechtmatige plaats voor spiritualiteit
  5. en ons streven om het fenomeen integratie niet enkel te zien als een methode om verspreide rijkdom aan inzichten samen te brengen, maar tevens als een wetenschappelijke methode die misschien beter geschikt is voor alfa-wetenschappen dan de exact-wetenschappelijke methode. De steeds meer aan belang winnende Evidence-Based benadering in psychotherapie en geneeskunde wijst in dezelfde richting.

< terug naar hoofdpagina